Dagelijks Bestuur

Algemeen Bestuur

Praeses

De Praeses (voorzitter) is het hoofd van de vereniging. Hij/Zij is eindverantwoordelijke voor alle activiteiten georganiseerd door de club, zetelt in de verenigingsraad en zit de vergaderingen voor. De praeses, vice-praeses en quaestor vormen samen het Hoog Praesidium: het hoogste orgaan binnen het praesidium.

Vice-Praeses

De Vice-Praeses (vice voorzitter) is de rechterhand van de praeses. Hij/Zij staat de praeses bij in al zijn/haar taken en neemt de verantwoordelijkheden van de praeses over bij afwezigheid. De vice-praeses zetelt ook in de verenigingsraad om de club mee te vertegenwoordigen.

Quaestor

De Quaestor (penningmeester) is verantwoordelijk voor het financiële gebeuren van de vereniging. Hij/Zij ziet toe op de rekening en alle transacties die gebeuren. Daar Hermes dit sinds 2022 volledig digitaal ging op alle evenementen, is de Quaestor nu ook eindverantwoordelijke voor het online betalingsplatform en de Hermes betaalkaarten.

Ab-Actis

De Ab-Actis (secretaris) ziet toe op het goed verlopen van de innerlijke werking van de vereniging en wijst het praesidium, met name het Hoog Praesidium, op haar taken. Daarom kan gekozen worden om de Ab Actis ook mee te laten zetelen in het Hoog Praesidium, ook al wordt dit niet voorgeschreven in de statuten.