Business

Public Relations

De taak van de Public Relations verantwoordelijke bestaat uit het onderhouden van contacten met sponsors. De P.R. dient erop toe te zien dat sponsorcontracten worden nageleefd, en wijst de Praeses zonodig op de afspraken die daarin staan vastgelegd.

Educa

Team Educa werkt nauw samen met team Public Relations. Zij organiseren lezingen, over hedendaagse onderwerpen, meestal met een economische toets, en verzorgen de receptie achteraf.